Samenstelling

De samenstelling van de werkgroep verkeer binnen het Bewonersnetwerk Gulpen wisselt sterk en wordt in de meeste gevallen op ad. hoc basis ingevuld bij de uitvoering van (reconstructie) werkzaamheden door aannemers, in opdracht van de gemeente waar verkeersveiligheid en verbetering van de leefomgeving een issue zijn. Tegelijkertijd is het streven de samenstelling van deze werkgroep te versterken met mensen uit het Bewonersnetwerk Gulpen die een duidelijke affiniteit hebben met verkeersveiligheid.

Daarnaast is in verband met de vaststelling van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- Vervoersplan (GVVP) door de raad van de gemeente Gulpen-Wittem door de kernen een BewonersAdviesGroep (BAG) gevormd. Deze werkgroep bestaat uit Jos Eijsermans, Bert Ubaghs, Pascal Schmeitz, Peter Voorhoeve, Gerda Mohnen en Paul Merk.

Activiteiten

In de afgelopen periode is de werkgroep Verkeer binnen het Bewonersnetwerk Gulpen o.a. betrokken geweest bij reconstructiewerkzaamheden in de wijk Ingbergracht-Noord, de verkeersveiligheid in het centrum van Gulpen Kern Fase 1 en 2), de verkeersituatie rondom het Sophianum en de verbeterde toegang tot winkels en horecazaken voor bewoners in een rolstoel of scootmobiel,

De BAG heeft afgelopen jaren tijdens diverse bijeenkomsten met de gemeente en adviseur(s), namens de kernoverleggen (dus ook namens het Bewonersnetwerk Gulpen), geadviseerd vanuit het bewonersperspectief bij de uiteindelijke vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer-en VervoersPlan (GVVP) door de raad op 25 februari 2021. De expertise en stukken die de BAG uiteindelijk heeft ingebracht tijdens diverse gelegenheden kreeg bij vaststelling van het GVVP op 25 februari 2021 alle lof van het college en raadsleden. Echter, wat een voorbeeldproject van burgerparticipatie binnen de gemeente had moeten worden, met als doel de burger zo optimaal mogelijk bij het wel en wee in de gemeente te betrekken strandde in het zicht van de haven en was naar de mening van de kernen in dit project nog onvoldoende uit de verf gekomen. Dit bleek uit de evaluatie van de BAG eind maart dat eind maart gemotiveerd aan het college is toegezonden.