Samenstelling

De werkgroep “Samen Groen” is sinds eind 2020 actief en bestaat op dit moment uit Mieke van Gestel-Bormans, Rolf Arninkhof en Maurice Hertog.

Activiteiten

De werkzaamheden binnen deze werkgroep hebben betrekking op milieu- en natuurthema’s. Met behulp van de aanwezige expertise binnen deze werkgroep op het gebied van milieu, ecologie en duurzaamheid voeren zij periodiek overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en denken zij pro-actief mee in vraagstukken voor een groener, duurzamer, milieuvriendelijker en biodiverser Gulpen. Zo zijn zij onder andere betrokken bij de aanleg en verfraaiing van de Timpaantuinen aan de Rosstraat voor het gemeentehuis. Ook wordt er meegedacht over duurzaamheid en energiebesparing. Een en ander zal in de komende tijd nog verder wordt uitgewerkt.