Laatste bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Gulpen was op 29 juni 2021.

Een verslag van deze en eerdere bijeenkomsten treft u hieronder aan. De volgende bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Gulpen is voorzien in de 1e helft van 2022 mits de corona maatregelen dit toestaan.

Verslagen