Schrijf je hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om geen nieuws te missen!

* = verplicht veld

door MailChimp!

Bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen op 8 juni a.s.

Wij nodigen u bij deze uit voor het bijwonen van onze eerstvolgende netwerkbijeenkomst op 8 juni a.s., vanaf 19.30 uur tot omstreeks 22.00 uur, in Schenkerij Belge, gelegen aan de Rijksweg 20, in Gulpen.

Bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen op 18 november a.s.

Op 18 november 2022 is er weer, van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur, een bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Gulpen in ’t Gulper Hoes. Mensen die zich bij de Stichting Steunpunt Bewonersnetwerk Gulpen als ‘volger’ hebben aangemeld zullen daartoe eind september en eind oktober (reminder) een digitale uitnodiging ontvangen.

Gelet op eventuele corona maatregelen tegen die tijd is deelname aan deze netwerkbijeenkomst alléén mogelijk voor de ‘volgers’ met vooraanmelding via bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com

Stichting Steunpunt Bewonersnetwerk opgericht

Op 3 augustus 2022 is door de ‘bestuursleden’ van het Steunpunt, Bernice Bisschops-de Souza en Jean Schrijnemakers, formeel de Stichting Steunpunt Bewonersnetwerk Gulpen opgericht. Hiermee is invulling gegeven aan een van de punten voortvloeïende uit de in 2018 door de gemeente Gulpen-Wittem vastgestelde beleidsuitgangspunten zelfsturing ten aanzien van de organisatie van kernen en uitgangspunten en laatstelijk is vastgelegd in het beleidsdocument “Met elkaar en Voor elkaar”, vastgesteld door de raad van Gulpen-Wittem op 15 juli 2021. Het formele moment daarbij op 3 augustus 2022 was de ondertekening van de oprichtingsakte bij Metis Notarissen.

Nieuwsbrief Steunpunt Bewonersnetwerk Gulpen

Op 26 juni 2022 verscheen weer een Nieuwsbrief van het Steunpunt Bewonersnetwerk Gulpen. Bent u nog geen volger van het Bewonersnetwerk Gulpen ?

Stuur dan een mail naar bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com en meld u aan als volger. Hiermee blijft u op de hoogte van alle activiteiten binnen het Bewonersnetwerk Gulpen en ontvangt u periodiek onze Nieuwsbrief en andere voor Gulpen relevante informatie.

Onvoldoende draagvlak voor start Dorpscafé in Gulpen

Na diverse pogingen in april en mei door het Steunpunt een groep mensen te enthousiasmeren om, samen met het Steunpunt, een comité te vormen voor de start van een Dorpscafé in Gulpen bleek te weinig animo. Hiermee zijn de plannen voor het starten van een Dorpscafé in Gulpen voorlopig in de ijskast gezet.

Nieuw initiatief: Dorpscafé Gulpen ?

Het bewonersnetwerk Gulpen organiseert op 25 maart 2022, om 20.00 uur, in Schenkerij Belge, een inspiratieavond als opstap naar een 1e Dorpscafé Gulpen. Doel die avond is een groep mensen in Gulpen enthousiast te maken, die de komende maanden een comité willen gaan vormen voor de organisatie van een 1e “Dorpscafé Gulpen”. De bedoeling van het “Dorpscafé Gulpen” is straks, in een gezellige ambiance, te discussiëren over actuele thema’s binnen Gulpen. Iedereen is daarbij welkom is. Het uiteindelijke thema wordt straks bepaald door het comité zelf. Meer informatie volgt, zodra het comité is gevormd en door hen een datum is geprikt voor een 1e ‘Dorpscafé Gulpen’.

Nieuw: naast Gymlessen voor 55+ en Yoga meditatie nu ook “Actief wandelen”

De in januari opgestarte ‘Gymles voor 55+’ op woensdagmorgen en ‘Yoga meditatie voor ouderen’ op donderdagmorgen, allen in ’t Gulper Hoes, blijven een doorslaand succes. Door het groot aantal aanmeldingen is na Carnaval gestart met uitbreiding van beide bewegingsvormen van 1 naar 2 groepen. Nieuwe aanmeldingen voor deze bewegingslessen blijven welkom, waarbij verdere uitbreiding van het aantal groepen mogelijk blijft. Gestreefd wordt naar een maximale groepsgrootte van 15 personen.
Aanmelden voor:

“Gymlessen voor 55+” kan via Monique Vluggen, telefoon: 06-1231 2904 . E-mailadres: moniquevlug@home.nl

Yoga meditatie kan via: Gertie Dautzenberg, telefoon: 06-5571 2532. E-mailadres: grtdautzenberg@home.nl

Nieuw: sportief wandelen

Vanaf woensdag 23 maart a.s., om 10.00 uur, start pilot ‘Sportief wandelen’, onder leiding van Madeloes Mertens voor de leeftijdscategorie 55+ vanaf ’t Gulper Hoes. ‘Sportief Wandelen’ is een ideale buitenactiviteit voor de 55-plusser, die aan zijn of haar fitheid wil werken. Het is voor iedereen geschikt: actief, inactief, kerngezond of chronische aandoening. Er wordt doorgestapt, maar we raken niet buiten adem tijdens het wandelen en we forceren niks. U hoeft geen moeilijke technieken te leren en het enige dat u nodig hebt is een paar goede schoenen !  Meer informatie over deze nieuwe activiteit vindt u bijgevoegd als bijlage aan. 

Kosten:

Doordat alle typen van bewegingsvormen voor onze ouderen binnen de gemeente Gulpen-Wittem plaatsvinden in het kader van het project “Meer Bewegen voor Ouderen” én de gemeente deze lessen faciliteert, bedragen de kosten slechts € 24,– per kwartaal. Dit komt neer op € 8,– per maand,  oftewel € 2,- per les. Elke deelnemer ontvangt een inschrijfformulier van de gemeente, via onderstaande contactpersoon, dat hij/zij dient in te vullen en te retourneren aan de gemeente. De Gemeente zorgt vervolgens dat elke deelnemer per kwartaal een factuur ontvangt voor betaling van € 24,– .  

Interesse voor “Sportief wandelen” ?

Meld je dan aan bij Madeloes Mertens, E-mail: madeloesmertens@live.nl  of download het hiernavolgende bestand voor meer info.

Zorg dat je als 55+ in beweging blijft !

Kerngroep dringend op zoek naar versterking (3 vacatures !)

Bent u onze volger van Gulpen met een warm hart voor de leefgemeenschap? Dan nodigen wij, als Kerngroep van het Bewonersnetwerk Gulpen, u graag uit voor een gesprek. We zijn namelijk heel dringend op zoek naar een secretaris, penningmeester én een lid voor het taakveld communicatie.

Wij willen graag de betrokkenheid van de inwoners op elkaar en op de leefgemeenschap behouden en versterken. We willen er aan bijdragen dat het in Gulpen goed (samen)leven is, nú en in de toekomst. In een netwerk van bewoners(groepen) kunnen we elkaar vinden en samenwerken en meer mogelijk maken dan ieder van ons alleen kan.

Hoe doen we dat? We brengen wensen en ideeën van inwoners – samen met hen – tot uitvoering. 

  • We zijn vliegwiel voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er al zelfstandige werkgroepen actief o.a. werkgroep “Samen Groen”, werkgroep “Verkenning woningbouw Gulpen” en de Werkgroep Jong & Oud”. 
  • We zijn een spin in het web tussen allerlei initiatieven en organisaties die Gulpen rijk is. 
  • We luisteren, informeren en weten wat er speelt in het dorp. 
  • We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de leefbaarheid in Gulpen en werken – indien mogelijk – mee aan gemeentelijke projecten zodat burgers gehoord worden.

We functioneren niet namens de inwoners maar wel als een steunpunt van waaruit inwoners in staat worden gesteld om collectieve acties en activiteiten te ontwikkelen.

Eens in de maand vergadert de kerngroep van het bewonersnetwerk. Twee maal per jaar organiseren we een openbare bijeenkomst; bewoners treffen elkaar, doen inspiratie op en wisselen ideeën en initiatieven uit.  We informeren onze vaste volgers en inwoners o.a. via mail, HalloHeuvelland.nl, Facebook en website www.bewonersnetwerkgulpen.nl

We hebben samen al veel bereikt. Zoals de inrichting van de Timpaantuinen en muurschildering, de opknap van het voetbalveldje annex speeltuin in de Rosgats, de opstart van de digitale workshops voor ouderen in de openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem en de diverse bewegingsactiviteiten voor de ouderen in ’t Gulper Hoes. Maar we willen graag onze kerngroep uitbreiden, zodat we samen nog meer voor alle inwoners van ons mooie Gulpen kunnen betekenen. 

Wij zoeken een secretaris 

De secretaris is het centrale adres en spil van de kerngroep. Als u plezier heeft in ‘pen en papier, redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie iets voor u. 

U heeft ongeveer 4 uren per week ter beschikking voor deze vrijwilligersfunctie. U bent contactgericht en dienstbaar aan ideeën en inbreng van inwoners en (leden van) de werkgroepen. 

En wij zoeken een penningmeester

De penningmeester voert het financieel beheer, heeft plezier in het omgaan met cijfers en zich verbonden voelt met de organisatie en werkgroepen die om financiële ondersteuning vragen.

U heeft ongeveer 4 uren per week ter beschikking voor deze vrijwilligersfunctie. U bent contactgericht en dienstbaar aan ideeën en inbreng van inwoners en (leden van) de werkgroepen.

En wij zoeken een lid voor het taakveld communicatie

Het kerngroeplid communicatie ziet toe op de manier waarop we communiceren met de inwoners en draagt zorg voor invulling en onderhoud van Facebook, HalloHeuvelland, de website en nieuwsbrieven. 

U heeft ongeveer 4 uren per week ter beschikking voor deze vrijwilligersfunctie. U bent contactgericht en dienstbaar aan ideeën en inbreng van de bewoners en (leden van) de werkgroepen.

Kom en doe mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Vliex (telefoon: 06-4185 6525) of Jean Schrijnemakers (telefoon: 06-4165 0388). Of stuur een mailtje naar: www. bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com. Of kom gewoon eens meedoen en kennismaken met ons.

Bewegingslessen en Yoga meditatie in ’t Gulper Hoes groot succes.

Het interesse voor de 1e Gym/bewegingsles voor dames 55+ op 19 januari j.l. én de Yoga mediatie op 20 januari j.l. was erg groot. In beide lessen was er al sprake van een grote opkomst. Gemiddeld 15 personen per groep waren aanwezig! Inmiddels komen door mond- op mond reclame van deelnemers nieuwe aanmeldingen binnen. Het is niet uitgesloten, met het stijgend aantal aanmeldingen, dat het aantal groepen op korte termijn wordt uitgebreid.

Dus mocht je interesse hebben in gym/bewegingslessen meld je dan aan bij: Monique Vluggen, telefoon 06-1231 2904 én voor Yoga meditatie kun je je aanmelden bij Gertie Dautzenberg, telefoon 06-5571 2532. Ook mannen zijn van harte welkom !

Nieuw: Start wekelijkse Yoga meditatie vanaf 20 januari a.s.

Met de versoepelde coronamaatregelen zullen vanaf donderdag 20 januari a.s., van 10.00 uur- 11.00 uur, ook de Yoga meditatie lessen starten in ’t Gulper Hoes, gelegen aan Rosstraat 5 in Gulpen. De lessen zullen wekelijks plaatsvinden onder leiding van instructeur Brigitte Frissen-Steinbusch uit Bocholtz. Toegang tot deze lessen is alléén mogelijk voor diegenen die zich hebben aangemeld én in het bezit zijn van een corona toegangsbewijs. Meer informatie is over deze lessen is te verkrijgen bij Gertie Dautzenberg van het Bewonersnetwerk Gulpen, telefoon 06-5571 2532.

Ook interesse voor deelname ?

Meld u dan aan bij Gertie Dautzenberg. Mocht de groep inmiddels vol zijn dan wordt u op een reservelijst geplaatst en zal er een 2e groep starten zodra er voldoende animo is.

Kosten

Mede dankzij subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem, in het kader van het project “Meer Bewegen voor Ouderen”, bedragen de kosten slechts € 24,– per kwartaal. Dit komt neer op slechts € 8,–/maand, oftewel € 2,–/les.

Nieuw: Start wekelijkse gym voor dames 55+ vanaf 19 januari a.s.

Met de versoepelde coronamaatregelen kunnen dan eindelijk op woensdag 19 januari a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur de gym/bewegingslessen voor dames 55+ van start gaan in ’t Gulper Hoes, gelegen aan Rosstraat 5 in Gulpen.. De lessen zullen wekelijks plaatsvinden onder leiding van instructeur Monique Vluggen uit Gulpen Toegang tot deze lessen is alléén mogelijk voor diegenen die zich hebben aangemeld én in het bezit zijn van een corona toegangsbewijs. Meer informatie is over deze lessen is te verkrijgen bij Monique Vluggen, telefoon 06-1231 2904.

Ook interesse voor deelname ?

Meld u dan aan bij monique Vluggen. Mocht de groep inmiddels vol zijn dan wordt u op een reservelijst geplaatst en zal er een 2e groep starten zodra er voldoende animo is.

Kosten

Mede dankzij subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem, in het kader van het project “Meer Bewegen voor Ouderen”, bedragen de kosten slechts € 24,– per kwartaal. Dit komt neer op slechts € 8,–/maand, oftewel € 2,–/les.

Fijne kerstdagen en alle goeds voor 2022 !

Geplande activiteiten in ’t Gulper Hoes in 2022 voorlopig gecanceld

De geplande “gym/bewegingslessen voor ouderen” (op woensdag 12 januari a.s. van 10.00 uur -11.00 uur) en “Yoga meditatie voor ouderen” (op donderdag 13 januari a.s. van 10.00-11.00 uur) kunnen vanwege de lock down niet doorgaan. t Gulper Hoes is in ieder geval tot en met 14 januari 2022 gesloten.

Nieuw: vanaf donderdag 13 januari 2022 ook wekelijks Yoga meditatie in Gulpen

Naast de wekelijkse gymlessen c.q. bewegingslessen voor dames 55+ start het Bewonersnetwerk Gulpen nu ook vanaf 13 januari a.s., elke donderdag met Yoga meditatie. Na afloop van diverse gesprekken met zeer ervaren Yoga instructeurs is op 14 december j.l. het besluit genomen Brigitte Frissen-Steinbusch uit Bocholtz aan te trekken als instructeur voor de Yoga meditatie.

Brigitte heeft een gedegen meerjarige docentenopleiding voor Yoga trainingen gevolgd en boogt op ruim 30 jaar ervaring in het geven van Yoga meditatie. Creativiteit en variatie in haar lessen voor ouderen is één van haar sterkste kanten. En voor ouderen met een blessure weet zij diverse alternatieve oefenen te bedenken. De lessen zullen wekelijks op donderdagmorgen, van 10.00 uur- 11.00 uur, plaatsvinden in de grote zaal van het ’t Gulper Hoes, gelegen aan de Rosstraat 5 in Gulpen. Een prachtige accommodatie die voldoet aan alle eisen die van overheidswege én het RIVM worden gesteld, om deze activiteiten volledig ‘coronaproof’ te kunnen laten plaatsvinden. De groep kan maximaal 20 leden bevatten, die allen gevaccineerd moeten zijn. Een Coronacheck vindt voor iedereen plaats, zodra zij het gebouw betreden. Zo is ook Brigitte volledig gevaccineerd en kan de Yoga meditatie volledig ‘coronaproof’ plaatsvinden in een veilige omgeving.

Kosten

Mede dankzij subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem, in het kader van het project “Meer Bewegen voor Ouderen”, bedragen de kosten slechts € 8,– per /maand, hetgeen neerkomt op € 2,–/les.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Gertie Dautzenberg, telefoon 06-5571 2532. Bij aanmelding dient een ieder een inschrijfformulier in te vullen, zodat alle deelnemers 1x/kwartaal een acceptgiro ontvangen van de gemeente voor de betaling van € 24,–.

NIEUW: vanaf woensdag 12 januari 2022 wekelijks gym/bewegingslessen voor dames 55+.

Monique Vluggen

Vanaf 12 januari 2022 starten onder leiding van Monique Vluggen gym c.q. bewegingslessen voor dames 55+. Monique is een zeer bekwaam instructrice en volledig gediplomeerd om deze lessen te kunnen verzorgen. Bovendien kan zij de eventuele oefeningen op individueel niveau aanpassen. Zo zijn ook vrouwen met fysieke klachten welkom.
De lessen zullen wekelijks op woensdagmorgen, van 10.00 uur- 11.00 uur, plaatsvinden in de grote zaal van het ’t Gulper Hoes, gelegen aan de Rosstraat 5 in Gulpen. Een prachtige accommodatie die voldoet aan alle eisen die van overheidswege én het RIVM worden gesteld om deze activiteiten volledig ‘coronaproof’ te kunnen laten plaatsvinden. De groep kan maximaal 20 leden bevatten, die allen gevaccineerd moeten zijn. Een Coronacheck vindt voor iedereen plaats die het gebouw wil betreden. Zo is ook Monique Vluggen volledig gevaccineerd en kunnen de bewegingslessen dus volledig ‘coronaproof’ plaatsvinden in een veilige omgeving.

Kosten

Mede dankzij subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem, in het kader van het project “Meer Bewegen voor Ouderen”, bedragen de kosten slechts € 8,– per /maand, hetgeen neerkomt op € 2,–/les.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Monique Vluggen, telefoon 06-1231 2904. Bij aanmelding dient een ieder een inschrijfformulier van de gemeente in te vullen, zodat alle deelnemers 1x/kwartaal een acceptgiro ontvangen van de gemeente voor de betaling van € 24,–.

Gaat Gulpen-Wittem strategisch bouwen naar behoefte ?

Het Bewonersnetwerk heeft de aanpak van het grote tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de kern Gulpen als de hoogste prioriteit gekenschetst. Een werkgroep, bestaande uit drie betrokken en deskundige mensen heeft in oktober 2020 een verkenning gedaan naar de woningbouw-mogelijkheden in de Kern Gulpen en deze op 2 november 2020 aangeboden aan wethouder Last. Mede naar aanleiding van deze verkenning heeft adviesbureau STEC, in opdracht van de gemeente, de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningen in beeld gebracht. Niet alleen in de kern Gulpen maar in de gehele gemeente Gulpen-Wittem. Op 9 december j.l. presenteerde de gemeente tijdens een ‘Zoom bijeenkomst’ aan het Bewonersnetwerk de resultaten van Stec en mogen we constateren dat de gemeente serieus is omgegaan met de door onze werkgroep aangeboden oplossingen. Het rapport van bureau Stec en de aanbevelingen daarin, welke ook zijn te downloaden via https://gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/339f837f-4ed3-42ca-8c1a-916dff075afc wordt de komende maanden besproken binnen de gemeente met raadscommissies, college van burgemeester en wethouders.

Door corona geen Sinterklaasintocht in Gulpen

Intocht Sinterklaas vervalt

Het Sinterklaascomité in Gulpen organiseerde sinds jaar en dag voor alle kinderen van het dorp een mooie intocht van Sint en zijn Pieten. Die werden daar altijd zo blij van dat zij daarna in de voormalige zaal van café Paddock in de Dorpsstraat uit dankbaarheid de kinderen trakteerden op cadeautjes en lekkernijen. Dat feest is dit jaar helaas niet doorgegaan.

Vorig jaar gooide corona voor het eerst roet in het uitdelen van al dat leuks en lekkers. In de herfst staken het Sinterklaascomité en de altijd actieve lokale ondernemersvereniging SPKG de koppen bij elkaar om er daarom dit jaar een extra mooie happening voor de Gulpense kinderen van te maken. Sint en de Pieten appten al snel dat ze heel graag naar Gulpen wilden komen. Meteen werd een datum in het Boek van Sinterklaas vastgelegd: zaterdag 27 november. De Pieten sprongen van blijdschap een extra dansje, waarbij Piet Krakkemik zijn enkel weer eens blesseerde. Maar ook dat kon de pret niet drukken, want hij was dat toch al gewend.

Eind oktober lag het draaiboek al klaar. Sint zou eerst in een koets door het al zo mooi verlichte Gulpen rijden. Daarna zouden alle kinderen in de overdekte Passage hun zelfgemaakte schoentje van de PLUS-actie terugkrijgen, natuurlijk gevuld met verrassingen. En SPKG zou Sinterklaas sponsoren om nog een extra cadeautje voor elk kind mogelijk te maken. Ook de fotoshoots met Sint en Pieten waren al gepland. Maar helaas kwam vorige week uit het gemeentehuis het begrijpelijke advies om de intocht niet door te laten gaan. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een driedubbel feest van maken. Gelukkig appte de Hoofdpiet dat komende week tot en met pakjesavond alle geplande bezoeken in en op de huizen in Gulpen wel doorgaan. Zeker als de Hulppieten het wijze besluit nemen cadeautjes vooral lokaal te kopen. 

NIEUW: Gratis digitale workshops in openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem

Uit de resultaten van de in juni door het Bewonersnetwerk Gulpen uitgezette enquête is gebleken dat er bij de ouderen een duidelijke behoefte is het zich verder willen bekwamen in het gebruik van een computer (laptop en/of Tablet), beeldbellen ect.. Reden voor Jean Schrijnemakers als voorzitter van het Bewonersnetwerk Gulpen gesprekken aan te gaan met Thei van Dijck (adviseur van de werkgroep Jong en Oud, alsmede voorzitter van de Zonnebloem afdeling Heuvelland), William Lecoeur (voorzitter van de Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem) en Anouk Gielgens (medewerker van de Bibliotheek) over een eventuele samenwerking. De bibliotheek verzorgde namelijk voor corona een “Klik en Tik” cursus, in het kader van het project “Laaggeletterdheid”. Het leuke van deze cursus was dat de deelnemers stap voor stap vertrouwd werden gemaakt met de computer. Ook als men nog nooit achter zo’n computer had gezeten leerde men al veel in een paar lessen. Allereerst werden de mensen wegwijs gemaakt met het gebruik van de muis. Daarna leerden zij iets op te zoeken op Internet, hoe te e-mailen met je vrienden, hoe te internetbankieren en hoe te “Facebooken”, “Whatsappen” of “skypen” met vrienden, kinderen of kleinkinderen. Al snel bleek er sprake te zijn van een win-win situatie voor de 3 partners, als zij hun kennis en netwerken met elkaar zouden delen. Een intentieverklaring tot een vergaande samenwerking ligt hiermee in het verschiet. Mede door de beschikbare subsidiegelden bij de Openbare bibliotheek én de beschikbare netwerken binnen de Openbare Bibliotheek, het Bewonersnetwerk Gulpen en de Zonnebloem is eind augustus de “Klik en Tik” cursus weer gestart. Deze keer met 3 groepen, waarbij ook ouderen uit het Bewonersnetwerk Gulpen instroomden. Eind november is een start gemaakt met een 1e groep cursisten voor “Digisterker”. In beide cursussen werkt men in kleine groepjes klassikaal, onder regie van een instructeur. Deelname aan deze cursussen is gratis, dankzij de subsidiegelden,  die de Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem voor deze workshops heeft gekregen van gemeente en provincie in het kader van het project “Laaggeletterdheid”. Meer informatie over deze cursussen is te vinden op https://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/

Mochten mensen geïnteresseerd zijn en zich nog niet hebben aangemeld, doe dit dan alsnog. U kunt hiervoor bellen met de Openbare Bibliotheek, telefoon 043-450 6220.

Eind dit jaar hopen de 3 partners een inmiddels op schrift gestelde intentieverklaring samen te kunnen ondertekenen met als doel de ouderen onder ons op digitaal gebied steeds verder op te leiden en/of hun kennis op te frissen c.q. bij te spijkeren. Daarbij zijn al plannen in voorbereiding om in 2022 het aantal cursussen verder uit te breiden met workshops “digitaal vergaderen”, “beeldbellen” ect.

WorldCleanup Day op 18 september a.s.

Gulpen is weer voornemens op 18 september a.s. activiteiten op touw te zetten in het kader van de “World Cleaunup Day”.  Kijk voor meer informatie op: https://www.worldcleanupday.nl . Daarnaast hoeven de opschoningsactiviteiten niet persé op 18/9 plaats te vinden, want scholen of verenigingen kunnen ook prima in de week ervoor of erna of bijvoorbeeld op een avond lopen.
Wil je meelopen of wil je zelf iets organiseren in jouw buurt? Geef dit dan door aan initiatiefneemster Sacha Vos, zodat zij samen met jou de mogelijkheden qua dag, tijd en plaats kan bespreken.  De contactgegevens van Sacha Vos zijn: sachavos1975@gmail.com

Laten we met z’n allen zorgen voor een schoon en leefbaar Gulpen.

Verbeteragenda zelfsturing door de raad vastgesteld

Door de raad van de gemeente Gulpen-Wittem is op 20 juli 2021 de “Verbeteragenda Zelfsturing” vastgesteld en zijn de vertegenwoordigers van de Kernen/Bewonersnetwerken op 21 juli bijgepraat door het college over het vervolgtraject. De komende maanden zal het college, samen met de Kernen/Bewonersnetwerken, een communicatieplan opstellen met als doel meer bekendheid te geven aan de inwoners van Gulpen-Wittem over de mogelijkheden van zelfsturing.

Inspirerende bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen

Op 29 juni 2021 was er weer een bijeenkomst van het Bewonersnetwerk, waarbij een vertegenwoordiger van elke werkgroepen een pitch hield en alle aanwezigen nader informeerden over de activiteiten die zij het afgelopen jaar hebben ondernomen. Vervolgens gaven zij een doorkijk naar de komende periode. Ondanks alle corona maatregelen mag het Bewonersnetwerk Gulpen trots zijn op wat zij weer hebben bereikt. Vervolgens werden de aanwezigen geïnspireerd door een presentatie van de Vereniging Kleine Kernen Limburg over hoe je een Bewonersnetwerk verder kunt versterken.

Aan de hand van deze presentatie werd aansluitend in kleine groepjes door de aanwezigen gebrainstormd en werden ambities op korte en lange termijn op schrift gesteld met als doel een volgende stap te maken in het verder versterken van het Bewonersnetwerk Gulpen.

Gemeente besluit ingestelde 30 km. zone ongewijzigd te laten

Het verzoek van het Bewonersnetwerk Gulpen, d.d. 24 april j.l., om uit oogpunt van verkeersveiligheid de ingestelde 30 km. zone in de Dorpsstraat in heroverweging te nemen en aan te passen conform eerdere gemaakte afspraken met betrokkenen en door de gemeente zelf genomen besluiten, is op 23 juni j.l. afgewezen.

Reden: onverantwoorde toename in de opkomsttijden van de Brandweer. Uit oogpunt van goede brandweerzorg en verkeersveiligheid heeft de gemeente als compromis gekozen voor het instellen van een adviessnelheid van 30 km/uur, vanaf de aansluiting met de Beversbergweg zodat tijdig geanticipeerd kan worden op de verkeerssituatie in de Dorpstraat/Markt. In hoeverre de weggebruikers deze adviessnelheid zullen respecteren zal in de praktijk moeten blijken.

Bewonersinitiatiefgroep Lijn 50 Verkeersleefbaarheid

De Bewonersadviesgroep Mobiliteit heeft aansluiting gezocht bij een bewonersintiatiefgroep Lijn50-verkeersleefbaar. Bewoners die deelgenomen hebben aan het Lijn50-project ‘Verantwoord op Weg’ zijn niet blij met de resultaten. De voorgestelde maatregelen gaan geen einde maken aan de verkeersoverlast en de verkeersdrukte. 

Op 23 juni zullen zij inspreken en de Raden proberen te overtuigen dat de maatregelen een te hoog pappen-en-nathouden gehalte hebben. De initiatiefgroep is van mening dat rigoureuzer ingegrepen moet worden. Hardere maatregelen moeten worden getroffen die in lijn zijn met Citta SLOW.

Dit initiatief wordt door het Bewonersnetwerk van harte ondersteund. ook u kunt uw steun betuigen via het invullen van een contactformulier en hier uw ideeën of uw bezorgdheid kwijt. U kunt dit ook direct mailen naar: https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl

U kunt dit ook direct mailen naar: lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl

Nieuwsbrief Bewonersnetwerk Gulpen

Op 4 juni 2021 wordt huis aan huis binnen Gulpen, Euverem/Pesaken en Ingber/de Hut weer een nieuwsbrief (inclusief enquêteformulier van de werkgroep Jong en Oud) verspreid, in combinatie met het weekblad Gulp-en Geul Journaal. Hiermee hopen we ook de mensen te bereiken, die géén digitale wegen bewandelen.

Bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen op 29 juni a.s. in ’t Gulper Hoes

Na een jaar van corona maatregelen lijkt er eindelijk op, door het op stoom komen van de vaccinatie, dat we na de zomer onze bewegingsvrijheid weer volledig terug hebben. Onze laatste bijeenkomst in ’t Gulper Hoes dateert alweer van 2 oktober 2020, waarbij we maar met maximaal 45 personen, op 1,5 meter afstand met mondkapjes op bij verplaatsing door de ruimte, met elkaar van gedachte konden wisselen over het wel en wee binnen Gulpen en omstreken. Ondanks alle corona maatregelen is afgelopen half jaar veel gebeurd binnen het Bewonersnetwerk Gulpen. Tijdens de eerstvolgende netwerkbijeenkomst in ’t Gulper Hoes op dinsdag 29 juni a.s. vanaf 19.30 uur, zullen Jean Schrijnemakers en Maxi Heijboer-Nicasia van de kerngroep alle volgers van het Bewonersnetwerk Gulpen hierover nader informeren en vooruit kijken.

Bent u nog géén volger van het Bewonersnetwerk Gulpen en wilt ook U weten wat er allemaal is bereikt het afgelopen jaar meldt u dan als “volger” en stuur een mail naar bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

Vooraanmelding 

Aangezien het niet uitgesloten is dat alle corona maatregelen rond 29 juni a.s. zijn opgeheven en het Bewonersnetwerk Gulpen nog beperkt is in het maximum aantal te ontvangen mensen in ’t Gulper Hoes is vooraanmelding voor deelname aan de netwerkbijeenkomst strikt noodzakelijk. Datum en tijdstip van je vooraanmelding als volger van het Bewonersnetwerk Gulpen zullen voor ons leidend zijn, mochten we onverhoopt meer aanmeldingen voor deelname ontvangen dan op dat moment maximaal is toegestaan. De mensen die uiteindelijk, na hun (voor)aanmelding, kunnen worden toegelaten zullen circa een week voor de vergadering de agenda per mail ontvangen.

Deze nieuwsbrief zal worden verspreid, in combinatie met het Gulp-en Geul Journaal. De nieuwsbrief zal begin juni ook op onze website verschijnen.

Verkeersveiligheid in gedrang na realisatie centrumplan Gulpen

Bewonersnetwerk Gulpen is bezorgd over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat, na realisatie van de reconstructiewerkzaamheden. Eind maart heeft het college besloten, in afwijking van eerder met betrokken stakeholders gemaakte afspraken, het traject van de 30 km. zone  drastisch ingekort. Concreet is nu de 30 km. zone slechts ingesteld op de Dorpstraat (ter hoogte van Grandcafé Galouppe) tot aan de Rijksweg. Hiermee wordt de beoogde verhoging van de verkeersveiligheid volledig om zeep geholpen. Was het de bedoeling om het verkeer, komende vanaf de Kiewegracht richting Dorpsstraat tijdig (nabij de oude Kerk) te manen om de snelheid naar 30 km/uur te verlagen, zodat zij niet meer met een te hoge snelheid de Dorpsstraat naar beneden denderen en andere weggebruikers (o.a. overstekende fietsers en voetgangers) in gevaar brengen nabij het VVV kantoor. Door nu de 30 km. zone pas in te stellen vanaf Grandcafé Galouppe komt het verkeer vanuit Wijlre nog steeds met te hoge snelheid de Dorpsstraat naar beneden en zullen zij in voorkomende gevallen hachelijke situaties blijven veroorzaken met andere verkeersgebruikers. Daar komt bij, met de steeds groter worden stroom aan toeristen op de (ren)fiets, scooter of motor, dat er onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn op de Markt en voetgangers, mensen met rollators en kinderwagen gedwongen worden gedeeltelijk over de drukke weg te lopen, vanwege de vele blokkades van fietsen en motoren. Ernstige verkeersongevallen naar de toekomst toe, zijn volgens het Bewonersnetwerk Gulpen, met het steeds drukker wordende verkeer op de Markt, hierdoor niet uit te sluiten. Hopelijk leidt het dringende verzoek van het Bewonersnetwerk Gulpen aan het college, d.d. 23 april 2021, op korte termijn tot een heroverweging van het college om de huidige verkeersonveilige situaties op de Dorpsstraat en de Markt aan te pakken.

16 revisies

Info stand van zaken reconstructie Centrumplan Fase 2 in Gulpen

De werkzaamheden aan het Centrumplan Gulpen (Fase 2), betreffende de Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein vorderen gestaag en verlopen op dit moment volgens planning. Met zekere regelmaat krijgen we vragen over de voortgang en is niet bij iedereen bekend dat deze informatie ook actueel beschikbaar is op Internet.

Wil je meer weten over de precieze planning en voortgang van de werkzaamheden klik dan naar onderstaande link van BLM Wegenbouw.

Centrumplan Gulpen Fase 2 | BLM Wegenbouw

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Schroom dan niet en stuur een mail naar:

info@blmwegenbouw.nl

óf bel met de projectleider van BLM Wegenbouw, telefoon: 0475 – 567777 

Zij helpen u graag !

Carnavalsposter voor alle bewoners in Gulpen e.o.

CV De Gaarekiekere en JCV De Gaarekiekerkes hebben 6 februari j.l. huis aan huis bij alle inwoners een Vastelaovends poster 2021 aangeboden. Een prachtige poster, gemaakt door Jacques Canton. De poster symboliseert een clown die graag carnaval had willen vieren dit jaar. De tekst geeft aan dat we het niet kunnen vieren zoals we graag willen, vanwege Corona, maar dat we het zeker niet overslaan dit jaar en dat Vastelaovend in ons hart zit gesloten….

Jeugdprins Loek I en Hofnar Joep in actie

Fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2021.

v.l.n.r. Frans Croonenberg, Maxi Heijboer-Nicasia, Jean Schrijnemakers en Tjeu Seeverens
Ook in 2021 staan wij voor u klaar als bewonersnetwerk Gulpen !

Thorbecke 2024

In 4 delen wordt op amusante wijze door de Vlaming Lucas de Man, in een soort Arjen Lubbach-stijl, gesproken over de democratie.

Deel 1: Dorps- en Regio democratie

https://vng.nl/artikelen/thema-3-democratische-schaal

Reconstructie Centrum Gulpen-Kiewegracht (jan-juli 2021)

Toekomstig Beeld Kieuwegracht vanaf 2021
Nieuwe beeld Dorpsstraat vanaf 2021
Kapelaan Pendersplein