Samenstelling

De werkgroep Jong en oud bestaat op dit moment uit: Marie José Buskens, Gertie Dautzenberg, Ria Vliex en adviseur Thei van Dijck.

Activiteiten

In het licht van het thema “Eenzaamheid” wordt door de werkgroep overleg gevoerd met tal van organisaties en instanties over het opzetten van activiteiten voor kwetsbare groepen. Inmiddels is een breed netwerk opgebouwd van organisatie/stichtingen en instanties, die in het Gulpense actief zijn en een bijdrage zouden kunnen leveren aan het (mede)organiseren van activiteiten voor jong en oud waar behoefte aan is. Tegelijkertijd vindt hierbij afstemming plaats met de Stichting “Leven naast de Brouwerij”.

Doel is naast de vele activiteiten die reeds door “Leven naast de Brouwerij”, Verenigingen, Stichtingen en Organisatie in het Gulpense reeds oppakken en organiseren, aanvullende activiteiten aan te bieden voor jong en oud binnen Gulpen. Daarbij wordt contact gezocht met uitbaters van alle beschikbare accommodaties in Gulpen. Denk hierbij aan ’t Gulper Hoes, Grandcafé Galouppe, Herberg de Zwarte Ruiter, Taverne de Leeuw van Vlaanderen e.d.). Tevens is daarbij het idee dat vrijwilligers van het Bewonersnetwerk Gulpen deze activiteiten gaan begeleiden en daar waar mogelijk de samenwerking zoeken met verenigingen/stichtingen/organisaties binnen de Gulpense gemeenschap, die expertise op dit gebied bezit. Tijdens een brainstormsessie binnen de werkgroep in de zomer van 2021 kwamen al diverse ideeën naar boven. Men zou kunnen denken aan het opzetten van diverse dansvormen (Line dance, Hip-hop, Salsa ect.). Yoga en andere vormen van meditatie voor jong en/of oud. Fitness voor ouderen. Kienen voor ouderen. Opzetten van leesclubs voor jong en oud ism de scholen en/of bibliotheek. Uitbreiding van dart- en biljart activiteiten voor jong en oud, naast de reeds bestaande dart en biljartclubs ism Grandcafé Galouppe. Organiseren van korte ommetjes voor ouderen en rolstoelers ism met WSV De Veldlopers en Taverne De Leeuw van Vlaanderen. (Wijk)concerten ism met o.a. Harmonie St. Petrus, mannenkoor Caecilia, en/of Galou. Organiseren van maandelijkse lezingen door het uitnodigen van een inspirerende spreker. Kortom de werkgroep wil, daar waar behoefte is bij ouderen én jongeren,  activiteiten die nog niet worden georganiseerd in Gulpen, verder corona proof oppakken en faciliteren. Echter, alvorens hiermee een start kon worden gemaakt heeft er in de zomer van 2021 een inventarisatie plaatsgevonden onder de mensen, woonachtig in Gulpen, Euverem/Pesaken en Ingber/De Hut.

Uit evaluatie van alle ingekomen reacties van bewoners bleek dat er behoefte was aan een divers aantal soorten activiteiten. De TOP-5 aan gewenste activiteiten waren:

  1. Yoga meditatie voor ouderen
  2. Beter Bewegen voor ouderen
  3. (periodieke) (wijk)concerten
  4. Workshops voor gebruik Laptop/tablet/beeldbellen ect.
  5. Kienavonden

Gelet op de beperkte capaciteit werd in september door de werkgroep gekozen voor de verdere uitwerking van de eerste 4 activiteiten.

Helaas gooide de aangescherpte coronamaatregelen in het 3e en 4e kwartaal van 2021 behoorlijk roet in het eten. Fysieke vergadering met betrokkenen, om verdere invulling te geven aan de geprioriteerde activiteiten, konden maar mondjesmaat plaatsvinden. Het inhuren van geschikte instructeurs voor het organiseren van wekelijkse ‘Yoga meditatie’ en ‘Beter bewegen’ bleek een ware zoektocht omdat de meeste instructeurs niet waren ingeënt, hetgeen voor het Bewonersnetwerk een harde randvoorwaarde is. Het is niet uit te leggen dat ouderen (in de regel veelal ook de meest kwetsbare groep van mensen) , die deelnemen aan een activiteit, les zouden krijgen van een instructeur, die niet aan de hand van de QR-code de coronacheck kan doorstaan. Op dit moment ziet het er naar uit dat in januari volledig corona-proof de activiteiten “Yoga meditatie voor ouderen” en “Beter bewegen voor ouderen” kunnen gaan plaatsvinden.

Het samen met muziekverenigingen bespreken en organiseren van (periodiek) (wijk) concerten werd eveneens overschaduwd door de verscherpte corona maatregelen in het najaar van 2021. Was er in augustus nog hoop en vonden de eerste repetities, na een lange tijd van stil te hebben gelegen, weer plaats bij de muziekverenigingen. Maar al snel sloeg het noodlot weer toe. In november/december waren de besmettingen zo exponentieel gestegen dat overheid besloot tot invoering van een zogenaamde avond lock down. Alle horeca gelegenheden, sportscholen, restaurants ect, moesten om 17.00 uur de deuren sluiten. Hiermee werden alle geplande muzikale activiteiten, die de verenigingen zelf op stapel hadden staan in november en december geannuleerd en doorgeschoven naar 2022.

Enige lichtpunt voor de werkgroep Jong en Oud, in de 2e helft van 2021, vormde het vervullen van de wens om digitale workshops te organiseren voor ouderen. In augustus is een samenwerking gestart tussen de Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem, de Zonnebloem afdeling Mergelland en het Bewonersnetwerk Gulpen. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot deelname van diverse ouderen, die zich in juni bij het Bewonersnetwerk hadden gemeld voor het bijspijkeren van hun kennis bij het gebruik van een laptop, het leren surfen op Internet en het gebruik van de DIGID code bij sites van de overheid. Daarbij is vanaf augustus de workshop ‘Klik en Tik’ van start gegaan in 5 modules en is vanaf november de 1e groep gestart met een vervolgcursus ‘Digisterker’ in meerdere modules. Iedereen werkt op zijn eigen tempo onder regie van een instructeur. Deelname aan deze cursussen is gratis, dankzij een subsidie die de Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem voor deze workshops heeft gekregen van gemeente en provincie in het kader van het project “Laaggeletterdheid”. Het streven is in 2022 deze cursussen verder voort te zetten, zolang hiervoor vraag is. Aansluitend aan de Digisterker cursus is de bedoeling te starten met een aantal nieuwe workshops waaronder “Beeldbellen” en “Digitaal vergaderen”.

Enquêteformulier