Sinds januari 2019 heeft ook Gulpen een eigen kernoverleg. Liever spreken we van een Bewonersnetwerk. Een echte beweging van Gulpenaren van alle leeftijden en geslachten met maar één doel: behouden wat al goed is, aanpakken wat beter kan. Niemand wordt uitgesloten en je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin steekt. Het streven was eind 2019 dat minimaal honderd Gulpenaren actief zouden zijn binnen ons netwerk. Als lid van een werkgroep, buurtverbinder, expert of volger. Een ambitie die ruimschoots werd gehaald.

Er is een kleine kerngroep. De kerngroep-leden stimuleren en ondersteunen elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Zij vormen dus géén bestuur in de traditionele betekenis. De belangrijkste taak van de kerngroep is alle werkgroepen en eventuele bewonersinitiatieven daar waar mogelijk te faciliteren en iedereen binnen het Bewonersnetwerk periodiek te informeren over alle lopende zaken.

Mutaties in de Kerngroep vanaf de oprichting

De kerngroep bestond vanaf januari 2019 tot 2 oktober 2020 uit Peter van Amelsvoort,  Lilian Boucher, Jean Schrijnemakers en Tjeu Seeverens. In de zomer van 2020 gaf Frans Croonenberg te kennen meer voor de gemeenschap te willen betekenen en draaide hij ter oriëntering mee in het kernoverleg. Op 2 oktober 2020 stopten Lilian Boucher en Peter van Amelsfoort hun werkzaamheden binnen de kerngroep om meer vrije tijd te hebben en trad Maxi Heijboer-Nicasia toe tot de kerngroep. Lilian en Peter bleven verbonden aan het Bewonersnetwerk door hun diensten en talenten, daar waar mogelijk, in te zetten om de leefbaarheid in Gulpen verder te vergroten. Op 1 februari 2021 stopte Tjeu met zijn werkzaamheden binnen de kerngroep en kregen mantelzorg en andere activiteiten vanaf dat moment voorrang. Tjeu blijft echter verbonden aan het Bewonersnetwerk en staat de kerngroep daar waar nodig met raad en daad bij (o.a. voor Hallo Heuvelland en het ontwerpen van de Nieuwsbrief). Frans Croonenberg nam in februari 2021, na een ‘stageperiode’ van ruim een half jaar, alsnog het besluit af te zien van een functie binnen de kerngroep. Dit besluit werd onder andere ingegeven door de naweeën van corona en de aard van de werkzaamheden binnen de kerngroep. Tijdens de zomermaanden stopte Maxi Heijboer-Nicasia, vanwege haar drukke werkzaamheden als uitbater van de Leeuw van Vlaanderen, de werkzaamheden binnen de Kerngroep. Maxi blijft nadien wel nauw verbonden met het Bewonersnetwerk als contactpersoon naar de gemeente toe voor de verdere inrichting en onderhoud van de parkachtige Timpaantuinen. Vanaf september 2021 heeft Jean Schrijnemakers weer versterking gekregen van Ria Vliex en bestaat de kerngroep weer uit 2 personen.  

De huidige kerngroep Bewonersnetwerk Gulpen bestaat uit Jean Schrijnemakers (voorzitter/secretariaat/financiën) en Ria Vliex (raad & daad/verbindster).

De Kerngroep streeft naar een zo groot mogelijke autonomie van werkgroepen van wisselende samenstelling.

Jean Schrijnemakers

Ria Vliex

Missie en Taakstelling Kerngroep

Op de 2e helft van 2021 heeft de Kerngroep in de hiernavolgende documenten hun missie en taakstelling, alsmede het werkplan 2022, nader uitgewerkt c.q. vastgesteld.