Sinds januari 2019 heeft ook Gulpen een eigen Bewonersnetwerk. Een echte beweging van Gulpenaren van alle leeftijden en geslachten met maar één doel: behouden wat al goed is, aanpakken wat beter kan. Niemand wordt uitgesloten en je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin steekt. Het streven was eind 2019 dat minimaal honderd Gulpenaren actief zouden zijn binnen ons netwerk. Als lid van een steunpunt (voorheen Kerngroep genaamd), werkgroep, buurtverbinder, expert of volger. Een ambitie die ruimschoots werd gehaald.

Er is een klein steunpunt. De ‘bestuursleden’ van het steunpunt stimuleren en ondersteunen elkaar op basis van gelijkwaardigheid. De belangrijkste taak van het steunpunt is alle werkgroepen en eventuele bewonersinitiatieven daar waar mogelijk te faciliteren en iedereen binnen het Bewonersnetwerk periodiek te informeren over alle lopende zaken.

Mutaties in het Steunpunt (voorheen kerngroep) vanaf de oprichting

Vanaf januari 2019 tot 2 oktober 2020 bestond kernoverleg uit Peter van Amelsvoort,  Lilian Boucher, Jean Schrijnemakers en Tjeu Seeverens. In de zomer van 2020 gaf Frans Croonenberg te kennen meer voor de gemeenschap te willen betekenen en draaide hij ter oriëntering mee in het kernoverleg. Op 2 oktober 2020 stopten Lilian Boucher en Peter van Amelsvoort hun werkzaamheden binnen de kerngroep om meer vrije tijd te hebben en trad Maxi Heijboer-Nicasia toe tot de kerngroep. Lilian en Peter bleven verbonden aan het Bewonersnetwerk door hun diensten en talenten, daar waar mogelijk, in te zetten om de leefbaarheid in Gulpen verder te vergroten. Op 1 februari 2021 stopte Tjeu met zijn werkzaamheden binnen de kerngroep en kregen mantelzorg en andere activiteiten vanaf dat moment voorrang. Ook Tjeu bleef verbonden aan het Bewonersnetwerk en staat het steunpunt (voorheen Kernoverleg) daar waar nodig met raad en daad bij (o.a. voor Hallo Heuvelland en het ontwerpen van de Nieuwsbrief). Frans Croonenberg nam in februari 2021, na een ‘stageperiode’ van ruim een half jaar, alsnog het besluit af te zien van een functie binnen de kerngroep. Dit besluit werd onder andere ingegeven door de naweeën van corona en de aard van de werkzaamheden binnen de kerngroep. Tijdens de zomermaanden stopte Maxi Heijboer-Nicasia, vanwege haar drukke werkzaamheden als uitbater van de Leeuw van Vlaanderen, de werkzaamheden binnen de Kerngroep. Maxi blijft nadien wel nauw verbonden met het Bewonersnetwerk als contactpersoon naar de gemeente toe voor de verdere inrichting en onderhoud van de parkachtige Timpaantuinen. Vanaf september 2021 heeft Jean Schrijnemakers weer versterking gekregen van verbindster Ria Vliex . Na herhaalde verzoeken in de media om versterking van het het Steunpunt heeft Bernice Bisschops-D’Souza zich in maart 2022 gemeld en heeft zij het ‘penningmeesterschap’ op zich genomen.  Het steunpunt streeft naar een zo groot mogelijke autonomie van werkgroepen van wisselende samenstelling.

Het huidige Steunpunt Bewonersnetwerk Gulpen bestaat uit:

Jean Schrijnemakers (voorzitter/secretaris)
Ria Vliex (raad &daad/verbindster)
Bernice Bisschops-de Souza (penningmeester)

Missie en Taakstelling steunpunt

Op de 2e helft van 2021 heeft de Kerngroep (vanaf februari 2022 genaamd het steunpunt) in de hiernavolgende documenten hun missie en taakstelling, alsmede het werkplan 2022, nader uitgewerkt c.q. vastgesteld.