Al vanaf 2011 staat zelfsturing in de kernen in Gulpen- Wittem op de (politieke) agenda. In het begin was het voor alle partijen wennen. Voor het college, de ambtenaren, de raad en de bewoners in de kernen. Iedereen wist wel: zelfsturing is bedoeld om de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen te verhogen. En ook: bewoners weten heel goed zelf welke knelpunten er spelen en hoe ze die samen met de gemeente kunnen oplossen. Dus liever geen gemeente meer die alles regelt en voorschrijft. Maar een gemeente die ondersteunt en de bewoners enthousiast maakt in plaats van pampert en zegt hoe het moet. Met bewoners die op eigen initiatief met oplossingen en plannen komen en meehelpen om die ook uit te voeren.

Maar die andere rol was onbekend. Voor iedereen. Raadsleden waren gewend zelf projecten in de kernen te bedenken of aan te dragen en daarmee stemmen te winnen. Wethouders moesten leren om veel minder in beeld te komen en het succes te gunnen aan de bewoners die veel energie in de projecten hadden gestoken. Voor sommige ambtenaren ging het allemaal te snel. Zij hielden krampachtig vast aan bestaande regeltjes en kaders. En bewoners haakten in het begin soms teleurgesteld af omdat een deel van hun plannen niet uitgevoerd kon worden.

Vanaf 2016 gaat het in bijna alle kernen van Gulpen-Wittem steeds beter met de zelfsturing. Alleen in Gulpen en Wijlre wilde het maar niet lukken. Tot januari 2019. Op initiatief van bewoner Tjeu Seeverens werden vijf bewoners uit Gulpen persoonlijk benaderd. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. Het vijftal werd gevraagd op zijn beurt weer vijf mensen uit het eigen netwerk te benaderen en dat tiental ook weer iemand anders. Het resultaat: bij de startbijeenkomst van 9 januari in de voormalige Toeristenkerk stond er een groep van verrassende samenstelling. Jong en oud, met net wat meer vrouwen dan mannen. In leeftijd variërend van begin 20 tot 80.

Foto van één van de eerste bijeenkomsten van het Bewonersnetwerk Gulpen in 2009

Die eerste avond werd geen bijeenkomst met talloze sheets en een overvloed aan informatie. Vanaf de start werd er in kleine groepen op allerlei manieren naar antwoorden gezocht op het eerste thema: ‘Wat zou het mooi zijn als in Gulpen…’. Een echte beweging, een bewonersnetwerk was geboren. De eerste resultaten van deze andere aanpak werden en worden snel zichtbaar.