Initiatiefnemers renovatie speeltuin en voetbalveldje aan de Rosgats
(v.l.n.r.: Thorsten Hounjet, Sebastiaan Lumeij (boven), Herman Coenen (onder)
en Cristian Froijen)

Gulpen-Oost is al jaren een kinderrijke buurt met een klein voetvalveldje én speeltuintje aan de Dr. Poelsstraat, direct gelegen achter de flats. Helaas liet het onderhoud aan deze speelterreintjes de laatste jaren sterk te wensen over. Het voetbalveldje werd een klein groen ‘knollenveld’ en de speeltoestellen waren sterk verouderd. Wat vroeger druk bezocht werd door de kinderen was niet meer echt uitnodigend en vroeg om een forse opknapbeurt. Torsten Hounjet en Sebastiaan Lumey pakten in de zomer van 2018 de handschoen op richting buurtbewoners en gemeente. Zij gingen voor weer een volwaardige speelplek in de buurt. In 2019 werden, in opdracht van de gemeente, diverse ontwerpen uitgewerkt. Een info-/inspraakavond werd gepland voor de buurt en begin 2020 kon het definitieve ontwerp aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Met een door de gemeente op 29 april 2020 toegekende subsidie van € 50.000,– kon worden gestart met de werkzaamheden en werd op 26 september 2020 ’t Weijke door het college geopend. In het najaar werd voor de ouderen in de buurt, door een team van vaste vrijwilligers, een jeu-de-boules baan aangelegd. Daarnaast werden er in het voorjaar van 2021 diverse banken bijgeplaatst om er een ontmoetingsplaats voor jong en oud van te maken. Na de vorstperiode in maart 2021 werden er enkele bomen én een beukenhaag aangeplant. Eind april startte Jacques Canton uit Gulpen met het maken van diverse muurschilderingen.

5 juni a.s. is de onthulling van de schilderingen gepland en worden  diverse workshops voor de kinderen georganiseerd. Als kers op de taart mogen de kinderen een geschilderde handafdruk op de muur maken met daarbij hun naam. Hiermee krijgt het initiatief om het trapveldje en de kleine speeltuin voor de kinderen, gelegen aan de Rosgats, verder te upgraden met nieuwe speeltoestellen,  steeds meer uitbreiding en uitstraling. Om dit alles te realiseren worden de initiatiefnemers, naast de in 2020 door de gemeente toegekende subsidie en de hulp van de vrijwilligers, door diverse lokale ondernemers financieel ondersteund. Teneinde nog andere plannen op deze locatie in de toekomst te verwezenlijken hebben de initiatiefnemers op 16 april j.l. een stichting opgericht. Deze stichting maakt het mogelijk extra projectsubsidies aan te vragen bij provincie Limburg en diverse landelijke organisaties/stichtingen zoals Jantje Beton, Oranjefonds ect.

Kortom een fantastisch voorbeeld van zelfsturing binnen Gulpen-oost, dankzij deze initiatiefnemers.